Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Förtroendet för Kronofogden ökar

Kronofogden klättrar i Kantar Sifos anseendeindex. Årets mätning visar ett index på 47, en tydlig uppgång sedan förra året och myndighetens bästa resultat hittills.

Placeholder 21:9
Det senaste året har allmänhetens förtroende för Kronofogden ökat.

Kantar Sifo har nu presenterat sin årliga mätning av myndigheternas anseende. Kronofogdens anseendeindex är 47 – en ökning med fem punkter jämfört med de tre senaste årens 42.

Det betyder att Kronofogden hamnar på en delad niondeplats av de 45 undersökta myndigheterna. Genomsnittligt index är 35.

Kustbevakningen och Valmyndigheten i topp

Kustbevakningen och Valmyndigheten delar förstaplatsen med 65 i anseendeindex. Därefter kommer SMHI, som toppade förra årets mätning, och PRV med 57 i index.

Samma myndigheter i botten

Myndigheterna i bottentrojkan är desamma som i fjol, men Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har bytt plats. Lägst förtroende bland allmänheten har nu Migrationsverket, följt av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med -24, - 17 respektive -16 i anseendeindex.

Mer om undersökningen

Kantar Sifo har ur sin webbpanel frågat 8 000 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 45 myndigheter. De intervjuade har bedömt myndigheterna ur fem perspektiv:

  • övergripande värdering
  • personligt intryck
  • tillit
  • kvalitet i tjänster och myndighetsutövning samt
  • framgång.

Kantar Public: Allmänheten om anseendet för svenska myndigheter Pdf, 2 MB.