Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Ny broschyr om skuldsanering

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand, under överskådlig tid. Läs vår nya broschyr så får du veta vad som är viktigt att tänka på.

I ett första skede finns den nya broschyren endast digitalt.

Syftet med att ta fram en ny broschyr är att du på ett lättillgängligt och kortfattat sätt ska kunna ta del av kraven för att få skuldsanering och hur processen går till.

För den som inte kan få skuldsanering beskrivs vilka andra vägar som finns för att få ordning på sin ekonomi, till exempel att söka hjälp av budget- och skuldrådgivaren i din kommun.

Ett annat hjälpmedel för att ta reda om du har möjlighet att beviljas skuldsanering är vårt test "Kronofogdens skuldsaneringstest. Testet ger en preliminär uppskattning.