Om Krono... Nyheter ...
Nyhet

Så påverkas du av Brexitavtalet

I slutet av förra året kom EU och Storbritannien överens om ett avtal om Brexit. De nya reglerna kan göra det svårare om den du vill ha betalt av bor eller jobbar i Storbritannien. Eller om någon i Storbritannien vill att du som bor i Sverige ska betala din skuld.

Från och med den 1 januari 2021 omfattas inte längre Storbritannien och brittiska medborgare av EU:s regelverk och inte heller av EES-avtalet. Det kan göra det svårare både för svenska privatpersoner och företag att hantera krav mot personer och företag i Storbritannien. Tvärtom gäller förstås också.

Vad får Brexit för konsekvenser för dig?

Det kan vara komplicerat att få en skuld fastställd och indriven i Storbritannien, och det kan medföra höga kostnader för dig.

Om någon som bor i Storbritannien är skyldig dig pengar och du vill få betalt eller om du vill få tillbaka egendom, behöver du vända dig till brittisk domstol och skaffa särskilda domstolsbeslut (exekutionstitlar) som gäller i Storbritannien. Annars kan du inte få hjälp med ditt krav (verkställighet) i Storbritannien.

Brexit kan få konsekvenser om du exempelvis vill:

  • ansöka om att få en skuld fastställd (betalningsföreläggande) mot person eller företag som finns i Storbritannien eller har tillgångar där.
  • ansöka om få betalt eller tillbaka egendom (verkställighet) mot person eller företag som finns i Storbritannien eller har tillgångar där.
  • om du har skulder i både Sverige och Storbritannien och vill ansöka om skuldsanering som ska gälla i båda länderna.
  • om du jobbar i Sverige på ett brittiskt företag som går i konkurs och du vill begära ut lön som du har rätt till som arbetsgivaren inte betalat ut (lönegaranti)
  • om du har ett krav mot någon som äger en fastighet i Sverige tillsammans med en som bor i Storbritannien.

Ärenden som vi eller domstol påbörjat före årsskiftet

Ett ärende om att få en skuld fastställd som vi eller domstol har påbörjat före den 1 januari 2021 kan vi fortsätta att handlägga enligt de regler och överenskommelser som gällde före Brexit.

Detsamma gäller om du ansöker om att få betalt eller tillbaka egendom (verkställighet) före årsskiftet 2020/2021 och vi är behöriga att pröva ansökan. Tar vi eller domstolen ett beslut i ärendet, kan du ansöka om att vi ska genomföra (verkställa) det som står i beslutet med stöd av EU-regler – även om vi eller domstolen tagit beslutet senare.

Äldre beslut som du vill ska verkställas

Du kan även få stöd av oss att få betalt av en privatperson eller ett företag i Sverige med hjälp av äldre beslut, från före årsskiftet. Det gäller även om du ansöker efter årsskiftet om att genomföra det som står i beslutet (verkställighet).

Om du ska ansöka om få betalt av en privatperson eller ett företag i Storbritannien gör du det på egen hand.

En hel del förändringar

Efter årsskiftet är det en hel del förändringar som börjar gälla. Vi går igenom olika områden så att du vet vad du bör ha koll på.

Det som beskrivs för Sveriges relation med Storbritannien gäller även alla andra EU-länder.I förhållande till övriga EU-länder blir det inte någon förändring för Sverige.

Skuldsanering

Om du har ansökt om skuldsanering före årsskiftet – och senare får ett beslut – då gäller beslutet och skuldsaneringen även i Storbritannien.

Kommer ansökan in den 1 januari 2021 eller senare gäller din skuldsanering bara i Sverige. Har du skulder i både Sverige och Storbritannien behöver du ansöka om skuldsanering i båda länderna. Annars kan dina tillgångar bli utmätta av myndigheter i Storbritannien för de brittiska skulderna.

Skatteskulder

Skatteskulder, både brittiska och svenska, som rör 2020 eller tidigare, kan även fortsättningsvis drivas in i det andra landet med EU-regler, till och med utgången av 2025.

Enligt det nya avtalet kommer även skatter som rör 2021 och senare att kunna drivas in i det andra landet. Tidigare har det andra landet inte behövt driva in skatteskulder som understiger 1 500 euro. Enligt det nya avtalet behöver det andra landet inte driva in skatteskulder om skulden understiger 5 000 brittiska pund.

Underhåll

Om du har rätt till underhåll och ditt krav är fastställt i ett beslut i Sverige före årsskiftet, kan du ansöka om att ditt krav genomförs i Storbritannien, även efter årsskiftet.

Konkurs

Om ett företag, som har verksamhet i både Sverige och Storbritannien, går i konkurs (gränsöverskridande konkurs), är det inte längre möjligt att ha ett gemensamt konkursförfarande. Resultatet kan bli att samma företag är i konkurs i båda länderna, utan något krav på samordnad handläggning. Den som vill bevaka sitt krav behöver göra det i både Sverige och Storbritannien. Detta gäller om konkursansökan inleds efter årsskiftet.

Europeiskt betalningsföreläggande

Efter årsskiftet kan du inte ansöka hos oss om ett europeiskt betalningsföreläggande i det fall ena parten bor i Sverige och den andra i Storbritannien.

Om du ändå vill att vi ska pröva ditt betalningsföreläggande

Om du anser att vi ska pröva en ansökan om att få betalt eller hjälp med att få tillbaka egendom mot en person som bor i Storbritannien efter årsskiftet, måste du i din ansökan motivera varför du anser att vi är behöriga att pröva ansökan.

Du kan alltid ansöka om att vi tar upp ansökningar som gäller

  • kontrolluppgifter (parkeringsavgifter),
  • panträtt i svensk fastighet och vill ha betalt med panten som grund,
    vräkningar (avhysningar) och
  • hyresskulder som rör fastigheter i Sverige oavsett var i världen svaranden bor.

Reglerna varierar

Observera att reglerna och möjligheterna att få en skuld fastställd och indriven varierar inom Storbritannien. Skottland och Nordirland har egna regler och förfaranden.

Brittiska myndigheter rekommenderar att den som vill inleda en rättslig process för att få en skuld fastställd och indriven från en person eller ett företag i Storbritannien, ska anlita juridisk hjälp.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor om skulder eller krav som berör Storbritannien och vill veta mer? Kontakta vår kundservice.