Föreskrifter, allmänna råd och meddelande

Här hittar du våra föreskrifter, allmänna råd och meddelanden. Föreskrifter är bindande rättsregler för privata aktörer och myndigheter. Allmänna råd är inte bindande och meddelanden är kompletterande information.

Föreskrifter

Föreskrifter är bindande rättsregler som fastställer hur privata aktörer eller myndigheter ska handla i olika sammanhang. Föreskriften om bestämmande av förbehållsbeloppet gäller under innevarande år och ersätts sedan av en ny. Det framgår direkt i föreskriften.

Allmänna råd

Allmänna råd skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande för vare sig privata aktörer eller myndigheter. De är istället rekommendationer för hur man bör handla i en viss situation. Oftast för att följa en viss rättsregel.

2021
KFM A 2020:1
Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 2021

Meddelanden

Som ett komplement till föreskrifter och allmänna råd utfärdar vi även meddelanden. De innehåller ofta redogörelser för gällande rätt och annan information som inte får ingå i föreskrifter, och som inte heller är lämpliga i ett allmänt råd.

2021
KFM M 2020:1
Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning

Övrig rättslig information

Högsta domstolens dom den 2 november 2017 rörande elektroniska skuldebrev, Ö 5072-16