Ta tillbaka en ansökan

Om du vill ta tillbaka din ansökan ska du i ditt mejl skriva

  • målnumret som ärendet fått hos oss
  • personnummer eller organisationsnummer på dig som har ansökt
  • personnummer eller organisationsnummer på den som ansökan är ställd mot.

På vår webbplats kan du läsa mer om att ta tillbaka en ansökan.

Återkalla din ansökan