Kundserv... Frågor o...

Hur påverkar det tillfälliga bostadsbidraget min löneutmätning?

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga bostadsbidraget till barnfamiljer till och med den 31 december 2023. Dessutom höjs det tillfälliga bidraget från den 1 juli till max 2 100 kronor per månad jämfört med dagens 1 325 kronor.

Bakgrunden till bidraget är de stigande priserna som har gjort att många hushåll fått kraftigt ökade levnadsomkostnader. Det har urholkat hushållens köpkraft och ökar risken för många hushåll att få en mer ansträngd ekonomi. Barnfamiljer med låg inkomst och små ekonomiska marginaler är särskilt utsatta. Regeringen ser därför anledning att ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer så att de kan klara sina boendekostnader.

Så här påverkar det tillfälliga bostadsbidraget din löneutmätning:

  • Vi tar hänsyn till det tillfälliga bostadsbidraget när vi meddelar nya löneutmätningsbeslut eller räknar om gamla beslut under perioden.
  • Vi räknar av tilläggsbidraget från din bostadskostnad, på samma sätt som det ordinarie bostadsbidraget. Det betyder att förbehållsbeloppet, det belopp du får behålla, minskar lika mycket som bostadsbidraget ökar.