Hur påverkar elstödet min skuldsanering?

Elstödet påverkar inte beslut om skuldsanering eller ett beslut om omprövning av en skuldsanering, om inte ditt betalningsutrymme före oktober 2022 ska prövas. Stödet är en retroaktiv ersättning för de kostnader du har haft mellan den 1 oktober 2021 och 30 september 2022. För dig som har skuldsanering är det alltså inte en ersättning för den månad då den betalas ut. Det är hushåll (privatpersoner) i mellersta och södra Sverige som får ta del av elstödet. Försäkringskassan börjar betala ut stödet från den 20 februari.