Jag har högre kostnad för jobbresor, kan min skuldsanering omprövas?

Nej, högre kostnader för drivmedel är inte ett skäl till omprövning av din skuldsanering.

Vi är medvetna om att både bensin och diesel har blivit väldigt dyrt, men vi följer Skatteverkets regler om milersättning. Även om drivmedel har blivit dyrare har inte milersättningen höjts. Ersättningen ligger i dag på 18.50 kronor per mil och det är den summan vi använder vid beräkning av ditt betalningsutrymme.

Riksdagen har beslutat om nya regler för reseavdrag, vilka träder i kraft den 1 januari 2023. Exakt hur de kommer att tillämpas är under utredning.