Tar ni hänsyn till de nya reglerna för normalbelopp när jag ansöker om omprövning av min skuldsanering?

Vid en omprövning, där vi ändrar ditt beslut av någon anledning, kommer vi ta vi hänsyn till de förändrade normalbeloppen i beslutet och lägga nya belopp från och med juni 2022.