Hur kan jag kolla om det finns skulder kopplade till en bil?

Om du ska köpa en bil bör du alltid fråga den som säljer bilen om det finns obetalda skulder. Du kan också kontakta både Transportstyrelsens kundtjänst och vår kundservice. Vi kan ge dig information om vilka skulder som finns kopplade till fordonet just nu.

Transportstyrelsen: Fordonsrelaterade skulder länk till annan webbplats