Jag vill komplettera det jag skickat in – hur gör jag då?

Om du ska komplettera en ansökan ska du mejla din komplettering till oss. Kom ihåg att skriva vad för slags ansökan du kompletterar, ditt personnummer, målnummer och (om det finns) motpartens person- eller organisationsnummer.