Vilka utskick kan jag, som har skuldsanering, få till min digitala brevlåda?

Du som har en pågående skuldsanering eller väntar på besked om din skuldsanering kan få digital post genom Mina meddelanden om

  • olika typer av beslut
  • förslag
  • bekräftelser

Tänk på att även kolla din fysiska post, eftersom en del av våra brev kommer den vägen.