Vilka utskick kan jag, som fått ett krav, få till min digitala brevlåda?

Du som fått ett krav på att betala eller göra något (ett föreläggande) kan få digital post genom Mina meddelanden om

  • föreläggande/mottagningsbevis (delgivningskvitto)
  • beslut (utslag)
  • beslut och annan information.