Vilka utskick kommer ni att erbjuda som digital post framöver?

Framöver kan vi erbjuda fler utskick som digital post genom Mina meddelanden.

Du som vill ha betalt (verkställighet) kommer exempelvis att få digital post om

  • beslut.

För dig som vill ha betalt i en skuldsanering (borgenär) kommer vi se över möjligheterna till

  • digitala utskick och
  • filkommunikation.