Vilka utskick kan jag, som vill driva in en skuld, få till min digitala brevlåda?

Du som vill ha betalt (sökande) kan få digital post om att driva in skulden (verkställighet) genom Mina meddelanden om

  • underrättelse om registrerat mål
  • begäran om komplettering
  • beslut i lön/ersättning, egendom
  • delredovisning
  • redovisning av avslutat mål
  • underrättelse om nytt avgiftsår.