Vilka utskick kan jag, som ska betala, få till min digitala brevlåda?

Du som ska betala (gäldenär) kan få digital post genom Mina meddelanden. De utskick du kan få är följande

  • underrättelse om ny skuld
  • förfrågan om redogörelse för inkomster och utgifter
  • underrättelse om förrättning
  • kallelse till förteckning
  • beslut i lön/ersättning, egendom och avräkning (som saknar mottagningsbevis, delgivningskvitto)
  • underrättelse om genomförd tillgångsutredning (utredningsrapport).