Jag ska betala skadestånd – vad betyder solidariskt betalningsansvarig?

Om en domstol har dömt flera att gemensamt betala ett skadestånd har ni ett så kallat solidariskt betalningsansvar. Det innebär att vem som helst av er kan bli tvungen att betala hela beloppet, inte bara sin egen andel av skadeståndet.

Flera är skyldiga att betala skadestånd