Vem ska ha betalt när jag har fått ett föreläggande?

Om du anser att kravet är riktigt ska du betala direkt till den som du är skyldig pengar. Kom ihåg att du även ska betala ränta och andra kostnader. Det är viktigt att du kontaktar den du är skyldig pengar för att få information om exakt hur mycket du ska betala.

Är kravet rätt – och du kan betala