Min skuld är felaktig – kan jag få rättelse?

Uppgifter om dig behöver oftast inte finnas kvar i våra register om de har registrerats där av misstag, till exempel om ett betalningskrav felaktigt gått till oss. Du kan läsa mer om rättelse av registrerade uppgifter på webbplatsen.

Rättelse av uppgifter