”Jag vill bidra till ett långsiktigt gott samhälle”

Madeleine är projektledare med ett samordningsansvar för barns rättigheter på Kronofogdens förebyggande enhet. Som statsvetare i grunden har hon fokuserat på barnrättsfrågor länge inom både civilsamhälle och myndigheter.

Madeleine, projektledare i den förebyggande enheten.

Att jobba med barn- och barnrättsfrågor handlar för mig lika mycket om skyldigheten och ansvaret att synliggöra och ge stöd till barn i utsatta situationer och som att bidra till förutsättningar för ett välfungerande samhälle för alla på lång sikt.

– Kronofogden en väldigt spännande arbetsplats: även om barn och unga i ekonomisk utsatthet oftast inte är en direkt målgrupp blir många av dem påverkade av våra beslut. När vi jobbar förebyggande och rättighetsbaserat minskar risken för framtida ekonomiska svårigheter.

Intern kunskapsdelning avgörande

Madeleines sektion har samordningsansvar för att garantera att barnets rättigheter tas till vara i hela Kronofogdens verksamhet. Stöd, information och bemötande ska anpassas utifrån myndighetens skyldigheter att praktiskt tillämpa barnkonventionen.

– Med barnkonventionen i ryggen håller vi utbildningar och kunskapshöjande aktiviteter i hur barnets bästa kan prövas. Jag samordnar myndighetens barnrättsråd och håller myndighetens riktlinje för säkerställande av barns rättigheter aktuell och levande. Det gör stor skillnad om mina cirka 2 300 kollegor är bra insatta och får stöd i svåra avvägningar när de fattar beslut som påverkar barn.

Information minskar stigma

Enheten arbetar också med digitala utbildningsinsatser för att sprida information externt om överskuldsättning. Madeleine lyfter att det finns ett stigma i samhället kring att inte ha tillräckligt med pengar och att många barn som lever på marginalen är oroliga för sin situation.

– Vi vill avdramatisera detta genom att uppmuntra fler till att prata om pengar och berätta att det inte är konstigt att vara i den här situationen: man inte är ensam och det finns stöd att få. Ett led i arbetet är till exempel att sprida filmerna ”Även jobbiga saker kan bli okej” och ha ett öra mot marken.

Frihet och flexibilitet vid virtuell sektion

Madeleine jobbar på en virtuell sektion med tiotal kollegor som främst träffas digitalt. Fyra finns i Stockholm medan resten av gänget är utspritt i Malmö, Karlstad och Göteborg.

– Vi anstränger oss lite extra för att mötena ska känns bra för alla: till exempel turas vi om att leda möten för att skapa mer dynamik. För att utvecklas som grupp har vi bland annat regelbundna teamaktiviteter och kompetensutvecklingstillfällen där vi kunskapsdelar och lär oss nytt ihop.

Hemma eller på annan plats: var och hur Madeleine väljer att jobba är flexibelt och ger stor frihet.

– Vi med bas i Stockholm har en fast veckodag på kontoret, och som småbarnsförälder är det ibland skönt att lägga mindre tid på att resa fram och tillbaka. Ibland behöver jag påminna mig själv om att ta pauser för att fortsätta må bra: då kombinerar jag en springtur efter jobbet med hämtning på skolan.

Kort om Madeleine

Titel: Projektledare med samordningsansvar för barnrättsfrågor

Avdelning: Förebyggandeenheten

Bakgrund: Statsvetare från Stockholms universitet. Tidigare verksam inom Regeringskansliet, Rädda barnen, verksamhetschef i ungdomsorganisationer.