”Att jobba statligt ger jobbet en lite större mening”

Henrik jobbar som systemanalytiker i Sundbyberg.

Henrik, systemanalytiker på it-avdelningen.

Ena benet i verksamheten, det andra i it

– I rollen som systemanalytiker får jag möjlighet att vara en central spelare i utvecklingsarbetet. Att stå med ena benet i verksamheten och det andra i it är något som tilltalar mig, säger han och fortsätter:

– Att jobba statligt tycker jag ger jobbet en lite större mening. Samhällsnyttan som vi bidrar med motiverar mig. Dessutom upplever jag att som anställd i staten har jag goda möjligheter att utvecklas och växa genom att prova nya roller, vidareutbilda och fördjupa mig.

Kort om Henrik

Titel: systemanalytiker

Avdelning: it-avdelningen

Bakgrund: studerat till beteendevetare och har arbetat inom handikappomsorgen.