Utsatt för ekonomiskt våld

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Det får stora konsekvenser för dig som är utsatt, men också för samhället i stort.

Vad är våld?

Våld handlar om makt och kontroll. Våld kan finnas i olika relationer – mellan partners, släktingar och andra närstående. Våldet kan visa sig på flera olika sätt, till exempel ekonomiskt, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt.

Till dig som är eller har blivit utsatt för våld

Du har rätt till ett liv fritt från våld. Det är vanligt att acceptera det vi vet är fel, för att stå ut med något jobbigt. Alla kan utsättas för våld och det är aldrig ditt fel om du blir utsatt. Våld utövas ofta av någon som du kan ha känslomässiga band till. Det kan göra det svårare att bryta relationen.

Här kan du som upplever våld få stöd

Polisen

Du ska alltid ringa 112 om du behöver akut hjälp. Polisen har kunskap om våld i nära relation och kan informera dig om hur du gör en anmälan.

Polisen

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan hjälpa till med exempelvis stödsamtal, ekonomiskt bistånd, kontakt till lokala jourverksamheter och skyddat boende. Kontakta socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd i.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är öppet dygnet runt. Numret syns inte på telefonräkningen. Det är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som möter våldsutsatta i ditt arbete är också välkommen att ringa hit för stöd och rådgivning.

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Terrafem

Terrafem har en jourtelefon vardagar klockan 09–18. De har också en juristjour för kvinnor med utländsk bakgrund som utsätts för hot och våld. De erbjuder stöd och råd på cirka 75 olika språk.

Terrafem

Telefon: 020-52 10 10

Vad är ekonomiskt våld?

Ekonomiskt våld handlar om maktutövning och kontroll. Det kan leda till långvarig skuldsättning och skulder hos Kronofogden. Ekonomiskt våld kan även göra det svårare att lämna en våldsam relation.

Exempel på ekonomiskt våld är när någon:

  • tvingar en annan person att förfalska en namnteckning, skaffar sig åtkomst till personens Bank-id, e-post och mobiltelefon, eller lånar och tar krediter i hens namn
  • tvingar en annan person att skuldsätta sig genom lån och krediter
  • tvingar en annan person att starta bolag
  • kontrollerar hur den andra personen använder pengar
  • gömmer undan gemensamma pengar
  • tvingar den andra personen att medverka i ekonomiska brott som penningtvättbrott och att vara styrelsemålvakt i ett företag
  • skriver över tillgångar som bilar och hus på den andra personen.

Hör en av våra medarbetare berätta om ekonomiskt våld

Ingen får skuldsätta dig genom hot och våld

Det kan vara ett brott att skuldsätta en person mot hens vilja, oavsett om personen är medveten om skuldsättningen eller inte. Har du fått skulder genom hot och tvång är det viktigt att du polisanmäler.

Viktigt att agera

Om du anser att ett krav är fel är det viktigt att du skriftligen invänder mot (bestrider) kravet. Ta kontakt med den som vill ha betalt, eller med oss om kravet är registrerat hos Kronofogden. Detta bör du göra så snabbt som möjligt.

Om skulden är registrerad hos Kronofogden måste du invända inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att betala.

Om du tycker att vårt beslut (utslag) är fel kan du ansöka om att domstolen prövar det. Det kallas för att ansöka om återvinning. Du kan samtidigt ansöka om att verkställighet tillfälligt stoppas (inhibition). Läs mer på vår webbplats.

Du vill invända mot ett krav

Har du hastigt behövt lämna ditt hem?

Du kan ansöka om hjälp hos oss för att få tillbaka dina personliga saker. Du kan också ansöka om att få ut dina barns saker, om du har lämnat hemmet tillsammans med dem. Det kallas för att ansöka om handräckning.

I vissa situationer kan du bara ansöka om vanlig handräckning, i andra bara särskild handräckning. Ibland kan du välja. På webbplatsen förklarar vi varför och hur du går tillväga för att ansöka.

Du vill få tillbaka eller ta bort egendom

Behöver du köpa nya saker till hemmet?

Har du utmätning på din lön, kan du ansöka om uppehåll med utmätningen under en begränsad period (anstånd). Anstånd kan beviljas om sökande medger det eller om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara att du hastigt behövt lämna din bostad på grund av våld och behöver köpa det mest nödvändiga till en ny bostad. Läs mer på vår webbplats.

Löneutmätning - ett vanligt sätt att betala en skuld

Relaterat innehåll