Motkrafter

Det finns sex betydelsefulla faktorer som påverkar privatekonomi. Vi kallar dem motkrafter.

Vi har identifierat sex betydelsefulla faktorer som påverkar privatekonomin. Vi kallar dem för motkrafter. De kan användas för att synliggöra styrkor och svagheter i privatekonomin. Broschyren Koll på vardagsekonomin och Motkraftsnurran – för en hållbar vardagsekonomi är verktyg för samtal till dig som möter människor med ekonomiska problem.

Motkrafterna är:

Din inställning till pengar

Att konsumera för mer pengar än du har är ohållbart. Men det är aldrig för sent att ändra vanor eller förhållningssätt för att komma i balans med dina inkomster och utgifter. När du har kontroll är det lättare att ställa om ekonomin om något oförutsett händer.

Din kunskap

Dagens samhälle kräver att du har stor ekonomi- och konsumentkunskap. Viktigt är att exempelvis välja försäkringar, elleverantör eller telefonabonnemang. Med rätt kunskap gör du medvetna val och kloka prioriteringar. Det finns stöd och hjälp för den som vill öka sin kunskap.

Ditt sociala nätverk

Familj, vänner, föreningar eller arbetskamrater är ett skyddsnät för dig på flera sätt. De personer som du har omkring dig kan hindra känslan av ensamhet och utanförskap, och även ge dig kunskap och råd. Dra dig inte undan om du får ekonomiska bekymmer även om det känns jobbigt att prata om det. Samtal med andra kan ge en positiv vändning.

Din buffert

Du kan skapa en buffert genom att regelbundet spara. Det behöver inte vara stora summor, det handlar framför allt om att få in vanan att spara varje månad. Din buffert kan vara en viktig livlina när något oförutsett händer.

Ditt arbete och inkomst

En regelbunden inkomst är en förutsättning för en trygg ekonomi, men ett arbete är dessvärre inte en självklarhet för alla. En stabil ekonomi handlar däremot inte bara om storleken på din inkomst – du kan även påverka storleken på utgifterna.

Din hälsa

Det är vanligt att problem med ekonomin påverkar hälsan. På samma sätt kan hälsan påverka ekonomin. Ibland är det svårt att veta vad som är den utlösande faktorn. Sjukvården ska behandla din fysiska och psykiska ohälsa, men om orsaken egentligen är den ekonomiska situationen blir du kanske ändå inte frisk. Därför är det viktigt att prata om både hälsa och ekonomi.

Ta del av verktyget

Koll på vardagsekonomin Pdf, 2 MB.

Broschyr som beskriver motkrafter för en hållbar privatekonomi. Du kan använda den tillsammans med motkraftsnurran. Finns att beställa i tryck, kontakta oss via mejl eller telefon.

Motkraftsnurran – för en hållbar vardagsekonomi Pdf, 924 kB.

Ett samtalsverktyg till dig som möter människor med ekonomiska problem. Pdf:en är inte ifyllningsbar. Den finns endast för utskrift.