Privatekonomi för gymnasiet

Under gymnasietiden läggs grunden för stora delar av vuxenlivet. Det är viktigt att unga vuxna får lära sig om privatekonomi, lån, skulder och hur välfärdssamhället fungerar. Utan tillräckliga kunskaper om privatekonomi riskerar många unga att skuldsätta sig för lång tid.

Skuldkollen för gymnasiet avvecklas

Den 4 april 2023 avvecklar vi vårt utbildningsmaterial i privatekonomi Skuldkollen.

Framöver ska vi utveckla gymnasiematerialen Koll på Cashen och Upptäck välfärden, som vi utformar i samverkan med andra myndigheter. Att utveckla Koll på Cashen ger oss möjlighet att lyfta privatekonomi brett.

Skolmaterial utifrån läroplanen

Undervisning om privatekonomi och konsumenträtt ingår i läroplanen på gymnasiet i samhällskunskap. Vi erbjuder lärare skolmaterial som tar sin utgångspunkt i kursplanens centrala innehåll. Materialen är framtagna i samverkan med lärare och elever. Upptäck välfärden är framtaget i samarbete med CSN och Skatteverket.