Privatekonomi för gymnasiet

Under gymnasietiden läggs grunden för stora delar av vuxenlivet. Det är viktigt att unga vuxna får lära sig om privatekonomi, lån och skulder. Utan tillräckliga kunskaper om privatekonomi riskerar många unga att skuldsätta sig för lång tid.

Skuldkollen och Koll på cashen

Undervisning om privatekonomi och konsumenträtt ingår i läroplanen på gymnasiet i samhällskunskap. Vi erbjuder lärare två skolmaterial som båda tar sin utgångspunkt i kursplanens centrala innehåll. Båda materialen är framtagna i samverkan med lärare och elever.