Kan barn bli skuldsatta?

Du som är under 18 år har begränsade möjligheter att köpa saker på egen hand, till exempel på nätet. Huvudregeln är att din förälder måste ha godkänt köpet för att det ska vara giltigt. Flyttar du hemifrån innan du fyller 18 år får du köpa saker och ingå avtal som du behöver för ditt boende, till exempel hyra en lägenhet och betala hyra och el.

Det är bra att känna till vilka rättigheter du har om du har fått en skuld innan du blev myndig.

Överförmyndaren måste godkänna avtal som kan leda till skuldsättning

När det gäller ett avtal som kan leda till skuldsättning, till exempel avbetalning på en mobiltelefon eller ett köp på faktura, så räcker det inte med att din vårdnadshavare godkänner avtalet. Ett sådant avtal måste godkännas av kommunens överförmyndare för att vara giltigt. Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarverksamhet. De arbetar bland annat med att hjälpa barn och ungdomar att sköta sin ekonomi.

Överförmyndare godkänner inte alla typer av avtal. Det ska vara avtal som ett barn kan behöva, till exempel avtal som gäller boende eller utbildning.

Betalningskrav för skulder som uppkom innan du blev myndig

Om du har fyllt 18 år och fått ett betalningskrav på en skuld som uppkom innan du blev myndig, kan du kontakta din kommun och kontrollera om det finns ett godkännande från överförmyndaren. Be överförmyndaren om en kopia på avtalet och fråga om du har fler skulder.

Om det inte finns ett godkännande från överförmyndare så kan du bestrida kravet, alltså du kan protestera och förklara varför du inte tänker betala. Det är viktigt att du kontaktar den som säger att du har en skuld. Detta behöver du göra skriftligen så att du får bevis. Konsumentverket har mer information om hur du bestrider en faktura.

Konsumentverket: Bestrida felaktig faktura

Betalningsföreläggande från Kronofogden

Du kan protestera om du har fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden på en skuld som uppstod innan du fyllde 18 år. I brevet från Kronofogden står det vad du ska göra om du inte håller med om kravet, och hur lång tid du har på dig att svara.

Du kan också få uppgifterna om betalningsföreläggandet blockerat hos Kronofogden. Blockeringen innebär att du inte kan få någon betalningsanmärkning på grund av betalningsföreläggandet.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Det finns hjälp att få

Kan du inte reda ut din situation kan du kontakta budget- och skuldrådgivningen (BUS) i din kommun. Där kan du få gratis rådgivning om hur du kan gå till väga för att lösa din skuldsituation.

Hallå konsument: Kommunal budget- och skuldrådgivning