Från och med 17.00 fredagen den 24 september till och med 09.00 måndagen den 27 september, pågår underhåll av våra system. Det innebär att du inte kan använda Mina sidor eller våra e-tjänster under tiden för underhållet. Det kan även förekomma störningar och förseningar i våra filtjänster mellan fredag den 24 september 17.00 till lördag den 25 september 07.00.

Stäng

Krav på att göra något (föreläggande)

När du får ett brev (föreläggande) med krav på att göra något (vanlig eller särskild handräckning) kan det handla om att du ska lämna tillbaka egendom, flytta (vräkning) eller att du har gjort något utan lov.

Har du fått ett brev med ett krav, kan det bero på att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du ska göra något, till exempel ska flytta, lämna tillbaka kameran du lånat eller flytta din bil. Kravet kan även handla om att du stängt av en väg eller bor i en fastighet utan lov. Sökanden vill att vi beslutar att du ska göra det som står i ansökan.

Mottagningsbevis (delgivningskvitto)

I brevet finns ett mottagningsbevis (delgivningskvitto). Det kan du använda när du svarar att du har tagit emot brevet. Svaret betyder inte att du godkänner kravet.

Svara att du tagit emot kravet

Du kan svara på ett av följande sätt:

  • Du som är privatperson eller har enskild firma kan logga in och svara på Mina sidor.
  • Skriv under och skicka in bifogat mottagningsbevis (delgivningskvitto).
  • Ring oss på 0771-73 73 00 (ha gärna brevet till hands under samtalet).
  • Svaret betyder inte att du godkänner kravet.