Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Utredningsrapport om din ekonomi

När du har skulder i våra register utreder vi om du har tillgångar som vi kan utmäta och använda för att betala dina skulder.

Det vi kommer fram till samlar vi i en utredningsrapport. Rapporten gör vi om dina tillgångar inte täcker skulderna. Rapporten skickar vi till dig och till dem som du har skulder till.

Vi utreder din/företagets ekonomi