Jämför antalet skuldsatta med vår statistikrobot

Skriv in kommun eller län för att jämföra hur skuldsättningen ser ut i de områden som du är intresserad av.

#foreach ($selectedLocation in $selectedLocations) #end
  #foreach ($location in $selectedLocations)
 1. #end
  #foreach ($report in $reports) #set ($locationIndex = $velocityCount) #set ($inDebt = $report.peopleInDebt.men + $report.peopleInDebt.women) #set ($peopleWithUtmatning = $report.peopleWithUtmatning.men + $report.peopleWithUtmatning.women) #if($report.type == "Kommun") #set ($citizenTypeUpper = "Kommuninvånarna") #set ($citizenTypeShort = "kommunens") #set ($citizenTypeLong = "kommunens vuxna invånare") #elseif($report.type == "Län") #set ($citizenTypeUpper = "Länsinvånarna") #set ($citizenTypeShort = "länets") #set ($citizenTypeLong = "länets vuxna invånare") #elseif($report.type == "Hela riket") #set ($citizenTypeUpper = "Invånarna") #set ($citizenTypeShort = "Sveriges") #set ($citizenTypeLong = "Sveriges vuxna befolkning") #end
 1. $report.type

  $report.name

  $percentFormatter.format($report.inDebtPercentage.total) procent av ${citizenTypeLong} har skulder hos Kronofogden.

  Sammanlagd skuld i kronor Personer Kvinnor Män
  $formatter.format($report.totalDebt) $formatter.format($inDebt) $formatter.format($report.peopleInDebt.women) $formatter.format($report.peopleInDebt.men)
  Sammanlagd skuld i kronor
  $formatter.format($report.totalDebt)
  Personer
  $formatter.format($inDebt)
  Kvinnor
  $formatter.format($report.peopleInDebt.women)
  Män
  $formatter.format($report.peopleInDebt.men)

  Vid årsskiftet $report.title hade $formatter.format($inDebt) personer som var folkbokförda i $report.name skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med $formatter.format($report.peopleInDebtLastYear) personer vid samma tid förra året.

  $formatter.format($report.peopleInDebt.women) av de skuldsatta var kvinnor och $formatter.format($report.peopleInDebt.men) var män.

  ${citizenTypeUpper}s sammanlagda skuld var $formatter.format($report.totalDebt) kronor, jämfört med $formatter.format($report.totalDebtLastYear) kronor året före.

  $percentFormatter.format($report.inDebtPercentage.women) procent av ${citizenTypeShort} kvinnor och $percentFormatter.format($report.inDebtPercentage.men) procent av männen hade skulder hos Kronofogden. Det motsvarar $percentFormatter.format($report.inDebtPercentage.total) procent av $citizenTypeLong.

  #if($report.type == "Hela riket")

  Det finns stora skillnader runtom i landet.
  Högst andel skuldsatta vuxna länsinvånare hade $report.bestAndWorst.lan.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.lan.worst.inDebtPercentage.total) procent, lägst andel hade $report.bestAndWorst.lan.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.lan.best.inDebtPercentage.total) procent.

  Högst andel skuldsatta vuxna kommuninvånare hade $report.bestAndWorst.kommuner.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.worst.inDebtPercentage.total) procent, lägst andel hade $report.bestAndWorst.kommuner.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.best.inDebtPercentage.total) procent.

  #else

  Nivån varierar mellan kommunerna i länet.
  Högst andel skuldsatta vuxna kommuninvånare hade $report.bestAndWorst.kommuner.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.worst.inDebtPercentage.total) procent, lägst andel hade $report.bestAndWorst.kommuner.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.best.inDebtPercentage.total) procent.

  #end

  $formatter.format($peopleWithUtmatning) personer, $formatter.format($report.peopleWithUtmatning.women) kvinnor och $formatter.format($report.peopleWithUtmatning.men) män, i $report.name hade löneutmätning, det vill säga att en del av lönen varje månad går direkt till Kronofogden.

  2010–$report.year.intValue()

  Utveckling av antal skuldsatta

  #* DOLD TABELL, med värden till diagrammet *# #* SYNLIG TABELL *#
  #foreach($year in $report.peopleInDebtByYear) #end
  Utveckling av antal skuldsatta
  År Antal skuldsatta
  $year.year $formatter.format($year.value)

  Så skuldsatta är olika åldersgrupper

  #foreach($group in $report.ageGroups) #set ($allInDebt = ($group.inDebt.men + $group.inDebt.women)) #set ($totalDebt = ($group.amount.men + $group.amount.women))
  $group.ages.replace("-", "–")
  #if($group.ages == "0-17 år")

  $formatter.format($allInDebt) #if($allInDebt==1) barn/ungdom, #else barn/ungdomar, #end $formatter.format($group.inDebt.women) #if($group.inDebt.women==1) flicka #else flickor #end och $formatter.format($group.inDebt.men) #if($group.inDebt.men==1) pojke, #else pojkar, #end hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var $formatter.format($totalDebt) kronor.

  #else

  $formatter.format($allInDebt) #if($allInDebt==1) person, #else personer, #end $formatter.format($group.inDebt.women) #if($group.inDebt.women==1) kvinna #else kvinnor #end och $formatter.format($group.inDebt.men) #if($group.inDebt.men==1) man, #else män, #end hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var $formatter.format($totalDebt) kronor. $formatter.format($group.loneutmatning.women) #if($group.loneutmatning.women==1) kvinna #else kvinnor #end och $formatter.format($group.loneutmatning.men) #if($group.loneutmatning.men==1) man #else män #end hade löneutmätning.

  #end #end
 2. #end