Antal skuldsatta

2019/2020

Här redovisar vi antalet skuldsatta personer och deras totala skuld, medianskuld, samt hur stor andel av befolkningen som är skuldsatt. Statistiken visar skuldsatta fysiska personer, det vill säga företag och andra juridiska personer ingår inte. Statistiken redovisas på län och kommun.

Jämför kommuner och län

Lägg till kommuner och län för att jämföra hur skuldsättningen ser ut i de områden som du är intresserad av.

#foreach ($selectedLocation in $selectedLocations) #end
  #foreach ($location in $selectedLocations)
 1. #end
  #foreach ($report in $reports) #set ($locationIndex = $velocityCount) #set ($inDebt = $report.peopleInDebt.men + $report.peopleInDebt.women) #set ($peopleWithUtmatning = $report.peopleWithUtmatning.men + $report.peopleWithUtmatning.women) #if($report.type == "Kommun") #set ($citizenTypeUpper = "Kommuninvånarna") #set ($citizenType = "kommuninvånarna") #elseif($report.type == "Län") #set ($citizenTypeUpper = "Länsinvånarna") #set ($citizenType = "länsinvånarna") #elseif($report.type == "Hela riket") #set ($citizenTypeUpper = "Invånarna") #set ($citizenType = "Sveriges invånare") #end
 1. $report.type

  $report.name

  $percentFormatter.format($report.inDebtPercentage.total) % av ${citizenType} har skulder hos Kronofogden.

  Samanlagd skuld i kronor Personer Män Kvinnor
  $formatter.format($report.totalDebt) $formatter.format($inDebt) $formatter.format($report.peopleInDebt.men) $formatter.format($report.peopleInDebt.women)
  Sammanlagd skuld i kronor
  $formatter.format($report.totalDebt)
  Personer
  $formatter.format($inDebt)
  Män
  $formatter.format($report.peopleInDebt.men)
  Kvinnor
  $formatter.format($report.peopleInDebt.women)

  Vid årsskiftet $report.title hade $formatter.format($inDebt) personer i $report.name skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med $formatter.format($report.peopleInDebtLastYear) personer vid samma tid förra året.

  $formatter.format($report.peopleInDebt.women) av de skuldsatta var kvinnor och $formatter.format($report.peopleInDebt.men) var män.

  ${citizenTypeUpper}s sammanlagda skuld var $formatter.format($report.totalDebt) kronor, jämfört med $formatter.format($report.totalDebtLastYear) kronor året före.

  $percentFormatter.format($report.inDebtPercentage.total) procent av $citizenType hade skulder hos Kronofogden, varav $percentFormatter.format($report.inDebtPercentage.women) procent är kvinnor och $percentFormatter.format($report.inDebtPercentage.men) procent är män.

  #if($report.type == "Hela riket")

  Nivån varierar mellan län och kommuner. Högst andel skuldsatta länsinvånare hade $report.bestAndWorst.lan.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.lan.worst.inDebtPercentage.total) procent, lägst andel hade $report.bestAndWorst.lan.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.lan.best.inDebtPercentage.total) procent.

  Störst andel skuldsatta kommuninvånare hade $report.bestAndWorst.kommuner.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.worst.inDebtPercentage.total) procent, minst andel hade $report.bestAndWorst.kommuner.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.best.inDebtPercentage.total) procent.

  #else

  Nivån varierar mellan kommunerna i länet. Störst andel skuldsatta kommuninvånare hade $report.bestAndWorst.kommuner.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.worst.inDebtPercentage.total) procent, minst andel hade $report.bestAndWorst.kommuner.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.best.inDebtPercentage.total) procent.

  #end

  $formatter.format($peopleWithUtmatning) personer, $formatter.format($report.peopleWithUtmatning.women) kvinnor och $formatter.format($report.peopleWithUtmatning.men) män, i $report.name levde med löneutmätning, det vill säga att en del av lönen varje månad går direkt till Kronofogden.

  2010–$report.year.intValue()

  Utveckling av antal skuldsatta

  #* DOLD TABELL, med värden till diagrammet *# #* SYNLIG TABELL *#
  #foreach($year in $report.peopleInDebtByYear) #end
  Utveckling av antal skuldsatta
  År Antal skuldsatta
  $year.year $formatter.format($year.value)

  Så skuldsatta är olika åldersgrupper

  #foreach($group in $report.ageGroups) #set ($allInDebt = ($group.inDebt.men + $group.inDebt.women)) #set ($totalDebt = ($group.amount.men + $group.amount.women))
  $group.ages.replace("-", "–")

  $formatter.format($allInDebt) #if($allInDebt==1) person, #else personer, #end $formatter.format($group.inDebt.women) #if($group.inDebt.women==1) kvinna #else kvinnor #end och $formatter.format($group.inDebt.men) #if($group.inDebt.men==1) man, #else män, #end hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var $formatter.format($totalDebt) kronor. $formatter.format($group.loneutmatning.women) #if($group.loneutmatning.women==1) kvinna #else kvinnor #end och $formatter.format($group.loneutmatning.men) #if($group.loneutmatning.men==1) man #else män #end levde med löneutmätning.

  #end
 2. #end