Antal skuldsatta

2018/2019

Här redovisar vi antalet skuldsatta personer och deras totala skuld, medianskuld, samt hur stor andel av befolkningen som är skuldsatt. Statistiken visar skuldsatta fysiska personer, det vill säga företag och andra juridiska personer ingår inte. Statistiken redovisas på län och kommun.

Jämför län och kommuner

Lägg till län och kommuner för att jämföra hur skuldsättningen ser ut i de områden som du är intresserad av.

#foreach ($param in $searchFormParameters) #end
#if ($localQuery) #end
Lägg till län eller kommun
#if ($locations && $locations.length > 0) #foreach($column in $columns)
  #foreach($category in $column.locations)
 1. #if($category.code) #else $category.name #end #if($category.subLocations.length > 0)
   #foreach ($location in $category.subLocations)
  1. #end
  #end
 2. #end
#end #foreach($location in $selectedLocationsNotListed) #end #else Hittade inga län eller kommuner som innehöll "$!endecUtil.escapeXML($localQuery)" #end
  #foreach ($location in $selectedLocations) #if ($location.selected)
 1. #end #end
  #foreach ($report in $reports) #set ($locationIndex = $velocityCount) #set ($inDebt = $report.peopleInDebt.men + $report.peopleInDebt.women) #set ($peopleWithUtmatning = $report.peopleWithUtmatning.men + $report.peopleWithUtmatning.women) #if($report.type == "Kommun") #set ($citizenTypeUpper = "Kommuninvånarna") #set ($citizenType = "kommuninvånarna") #elseif($report.type == "Län") #set ($citizenTypeUpper = "Länsinvånarna") #set ($citizenType = "länsinvånarna") #elseif($report.type == "Hela riket") #set ($citizenTypeUpper = "Invånarna") #set ($citizenType = "Sveriges invånare") #end
 1. $report.type

  $report.name

  $percentFormatter.format($report.totalInDebtPercentage) % av ${citizenType} har skulder hos Kronofogden

  Samanlagd skuld i kronor Personer Män Kvinnor
  $formatter.format($report.totalDebt) $formatter.format($inDebt) $formatter.format($report.peopleInDebt.men) $formatter.format($report.peopleInDebt.women)
  Sammanlagd skuld i kronor
  $formatter.format($report.totalDebt)
  Personer
  $formatter.format($inDebt)
  Män
  $formatter.format($report.peopleInDebt.men)
  Kvinnor
  $formatter.format($report.peopleInDebt.women)

  Vid årsskiftet $report.title hade $formatter.format($inDebt) personer i $report.name skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med $formatter.format($report.peopleInDebtLastYear) personer vid samma tid förra året.

  $formatter.format($report.peopleInDebt.women) av de skuldsatta var kvinnor och $formatter.format($report.peopleInDebt.men) var män.

  ${citizenTypeUpper}s sammanlagda skuld var $formatter.format($report.totalDebt) kronor, jämfört med $formatter.format($report.totalDebtLastYear) kronor året före.

  $percentFormatter.format($report.totalInDebtPercentage) procent av $citizenType hade skulder hos Kronofogden.

  #if($report.type == "Hela riket")

  Nivån varierar mellan län och kommuner. Högst andel skuldsatta länsinvånare hade $report.bestAndWorst.lan.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.lan.worst.totalInDebtPercentage) procent, lägst andel hade $report.bestAndWorst.lan.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.lan.best.totalInDebtPercentage) procent.

  Störst andel skuldsatta kommuninvånare hade $report.bestAndWorst.kommuner.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.worst.totalInDebtPercentage) procent, minst andel hade $report.bestAndWorst.kommuner.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.best.totalInDebtPercentage) procent.

  #else

  Nivån varierar mellan kommunerna i länet. Störst andel skuldsatta kommuninvånare hade $report.bestAndWorst.kommuner.worst.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.worst.totalInDebtPercentage) procent, minst andel hade $report.bestAndWorst.kommuner.best.name med $percentFormatter.format($report.bestAndWorst.kommuner.best.totalInDebtPercentage) procent.

  #end

  $formatter.format($peopleWithUtmatning) personer, $formatter.format($report.peopleWithUtmatning.women) kvinnor och $formatter.format($report.peopleWithUtmatning.men) män, i $report.name levde med löneutmätning, det vill säga att en del av lönen varje månad går direkt till Kronofogden.

  2010 — $report.year.intValue()

  Utveckling av antal skuldsatta

  #foreach($year in $report.peopleInDebtByYear) #end
  Utveckling av antal skuldsatta
  År Antal skuldsatta
  $year.year $year.value

  Så skuldsatta är olika åldersgrupper

  #foreach($group in $report.ageGroups) #set ($allInDebt = ($group.inDebt.men + $group.inDebt.women)) #set ($totalDebt = ($group.amount.men + $group.amount.women))
  $group.ages

  $formatter.format($allInDebt) #if($allInDebt==1) person, #else personer, #end $formatter.format($group.inDebt.women) #if($group.inDebt.women==1) kvinna #else kvinnor #end och $formatter.format($group.inDebt.men) #if($group.inDebt.men==1) man, #else män, #end hade skulder hos Kronofogden. Deras sammanlagda skuld var $formatter.format($totalDebt) kronor. $formatter.format($group.loneutmatning.women) #if($group.loneutmatning.women==1) kvinna #else kvinnor #end och $formatter.format($group.loneutmatning.men) #if($group.loneutmatning.men==1) man #else män #end levde med löneutmätning.

  #end
 2. #end