Ändringslogg KFM

Datum

Beskrivning

2015-02-10Nätauktion metadata, omindexering. Breddändring försäljningsmalls objektlista. Rättat metadatavärden i objektmallens faktarutor