På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Bluffakturor

Bluffaktura, eller fakturabedrägeri, är ett samlingsbegrepp för ett krav på betalning för en vara eller tjänst som du aldrig beställt eller fått levererad.

Det kan till exempel handla om att en försäljare varit i kontakt med dig och anser att du beställt en vara eller tjänst, men där du är av motsatt uppfattning. Du kan råka ut för bluffakturor både som privatperson och som företagare.

Vad kan du göra om du fått en bluffaktura?

  • Bestrid fakturan genom att stryka ett streck över den och skriv "Bestrider betalningsansvar- ej beställt". Bestrid på ett sätt som visar datum och tid, till exempel via e-post, fax eller rekommenderat brev. Returnera sedan fakturan till avsändaren och spar kopia på det du skickat.
  • Gör en polisanmälan. Falska fakturor är försök till bedrägeri och bör anmälas till polisen.
  • Får du påminnelse eller inkassobrev ska du bestrida dem på samma sätt. Motivera varför du bestrider och skicka med kopia på tidigare bestridande.
  • Om betalningskravet lämnas till Kronofogden får du ett brev från oss. Bestrid även detta omgående, annars kan fordran bli fastställd som en skuld. Skriv att du bestridit fakturan och att det inte finns någon skuld.
  • Efter du bestridit till oss kan företaget välja att driva ärendet vidare till tingsrätten. Det är då upp till företaget att bevisa att ni ingått ett avtal.

På Konsumentverkets och Svensk Handels webbplatser kan du få råd och tips på hur du ska göra om du är drabbad. Svensk Handel har även en lista med namn och adresser till företag som de anser vara oseriösa. Du hittar mer information på Datainspektionens och Företagarnas webbplatser. På regeringens webbplats hittar du mer information om du söker på fakturabedrägeri.

Du är också välkommen att kontakta vår kundservice på telefon
0771-73 73 00 om du vill veta mer.

Vad händer om en bluffaktura lämnas till Kronofogden?

Även om du invänder mot fakturan kan företaget skicka in en ansökan om betalningsföreläggande. Det är då viktigt att du skickar en skriftlig invändning mot betalningsföreläggandet till oss. Om företaget trots ditt bestridande vill gå vidare med ärendet lämnas det över till domstol för handläggning där. Oseriösa företag brukar inte vilja ha en sådan prövning.

Vi kan inte veta om en ansökan om betalningsföreläggande avser en bluffaktura eller inte, men vi går aldrig vidare till indrivning innan det finns ett beslut efter en ansökan betalningsföreläggande eller av en domstol.

När blir det en betalningsanmärkning?

Det är kreditupplysningsföretagen och inte vi som registrerar betalningsanmärkningar. Informationen som ligger till grund för betalningsanmärkning hämtas från olika offentliga register, bland annat vårat.

Om ansökan om betalningsföreläggande riktar sig mot ett företag, t.ex. ett aktiebolag eller handelsbolag, har kreditupplysningsföretaget rätt att registrera anmärkningen redan då ansökan om betalningsföreläggande registreras hos oss. Är du en privatperson eller enskild företagare kan betalningsanmärkningen registreras först efter det att det meddelats ett beslut om att du är betalningsskyldig, ett så kallat utslag.

Du kan läsa mer om betalningsanmärkning här eller på Datainspektionens webbplats.

Kan Kronofogden ta bort uppgifter som avser en bluffaktura?

Ja, under vissa förutsättningar kan vi ta bort uppgifter som registrerats om de avser en bluffaktura. Först och främst måste du ha reagerat mot den felaktiga fakturan och bestridit betalningskravet innan de lämnat in en ansökan om betalningsföreläggande. Om du ändå får en ansökan om betalningsföreläggande riktad mot dig ska du ha invänt mot även den.

När du invänder mot kravet i betalningsföreläggandet ska du beskriva varför uppgifterna är felaktiga eller missvisande och bifoga de handlingar som stödjer dina uppgifter. Till exempel den skriftväxling där det framgår att du invänt mot kravet till företaget. Det finns även möjlighet att begära rättelse av en uppgift om ett meddelat utslag. Mer information om hur du begär rättelse och vad som kan vara skäl för att få en uppgift rättad hittar du här.

Om du anser att registrerade uppgifter ska tas bort ska du ansöka om detta hos vårt rättelseteam:
Kronofogden
Box 1074
621 21 Visby.

Andra webbplatser

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.