På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Utmätning

Utmätning betyder att vi beslutar att något företaget äger ska användas för att betala företagets skuld.  

Utredning

Vi utreder vilka tillgångar företaget har. Det gör vi bland annat genom att

 • Fråga olika personer, myndigheter eller företag som kan ha upplysningar om företagets tillgångar.
 • Registerforskning. Vi har tillgång till olika register som ger information om bland annat företagets tillgångar.
 • Förrättning. Vi åker till exempelvis företagets lokaler för att kontrollera om det finns tillgångar som kan utmätas.

Utmätning

För att en vi ska kunna utmäta egendom från företaget måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Egendomen ska tillhöra bolaget. Om egendomen finns i företagets besittning, vanligen i bolagets lokaler, förutsätter vi att företaget äger den om inte ni kan visa något annat. Om egendomen finns på andra ställen ska vi visa att egendomen är företagets.
 • Egendomen ska kunna överlåtas, det vill säga säljas.
 • Det som ska utmätas måste ha ett ekonomiskt värde. Det ska bestå av pengar eller något som kan omsättas i pengar genom försäljning.
 • En ekonomisk enhet får inte brytas. Tillgångar som hör samman får inte skiljas åt utan särskilda skäl. Anledningen är att tillgångarna tillsammans ofta är värda mer än summan av de enskilda delarnas värde.
 • Utmätningen ska ge ett försvarligt överskott till den företaget är skyldig pengar när Kronofogdens kostnader är avdragna.

Vad kan vi utmäta?

​Det går naturligtvis inte att räkna upp allt men några exempel är:

 • Överskott på skattekontot
 • Fordringar. Om någon är skyldig företaget pengar kan vi utmäta fordringen. Även en muntlig fordran kan utmätas, men den kan vara svår att bevisa.
 • Fastighet. Om företaget har en fastighet kan vi utmäta den för att fordringsägaren ska få betalt. Utmätning kan ske antingen för obetalda lån som fastigheten är pantsatt för eller för andra skulder om fastigheten är värd mer än vad den är belånad för.

Om vi inte kan sälja utmätt egendom

Om den utmätta egendomen inte går att sälja och skulden är kvar gör vi i normalfallet ett nytt försök att sälja. Om försäljningen misslyckas igen upphävs utmätningen och företaget får tillbaka egendomen.

Om du anser att ett beslut är felaktigt

Om du anser att ett beslut är fel kan du begära rättelse hos oss. Om du inte får rätt eller om du direkt vill att domstol ska pröva frågan kan du överklaga beslutet. Hur du gör står i beslutet.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.