På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.

Kronofogden logotyp

Skadestånd

Om du har blivit dömd att betala ett skadestånd är du skyldig att betala det omgående.

Oftast får du inget inbetalningskort utan du måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala. Annars riskerar du att skulden lämnas till oss.​

Vad som händer efter domen

När domen har vunnit laga kraft, det vill säga när den inte längre kan ändras vilket vanligtvis är tre veckor efter domen, får vi en kopia på domen från domstolen. Då frågar vi den som ska få skadeståndet (borgenären) om han/hon vill ha hjälp att få betalt. Om de vill det fyller de i en blankett och lämnar in den till oss. Det är då du får ett brev.

I brevet står det hur du gör för att betala din skuld. Observera att en extra avgift på
600 kr har tillkommit. Det är en grundavgift som enligt lag ska läggas till skulden när den registreras hos oss. Betalar du skulden inom tiden som framgår av brevet blir du av med skadeståndskravet och vi gör inte heller något mer.

Om du inte betalar börjar vi med att undersöka om du har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa dig att bli skuldfri och för att hjälpa borgenären att få sitt skadestånd. Om du har tillgångar kan det bli aktuellt att vi utmäter dem.

Försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten

Om du inte har några möjligheter att betala kan borgenären vända sig till sitt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Observera att du då istället blir skyldig dem pengar. Du slipper alltså inte betala skadeståndet. Skadeståndskravet ligger kvar hos oss tills det blir betalt eller borgenären återkallar kravet.

Flera som ska betala

Om domstolen har dömt flera att tillsammans betala ett skadestånd har ni ett så kallat solidariskt betalningsansvar. Det innebär att vem som helst av er kan bli tvungen att betala hela beloppet, inte bara er egen del.

En förälder som har vårdnaden om ett barn kan dömas att ersätta för personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Omfattningen av förälderns ersättningsansvar är begränsat till ett maxbelopp: en femtedel av de prisbasbelopp som gällde det år då skadan skedde. Här till höger finns en lista över prisbasbeloppen år för år.

Om du får betala hela skulden som ni egentligen är flera som ska dela på, kan du kräva de andra på deras andelar. Betalar de inte frivilligt kan du ansöka om betalningsföreläggande . Information om att ansöka om betalningsföreläggande finns under relaterad information.

Överklagade domar

Även om en dom från tingsrätten har överklagats kan den du är skyldig pengar, borgenären, be om vår hjälp med att driva in pengarna. Vi kommer då att utreda din ekonomi och eventuellt kommer vi också att utmäta pengar från dig.

Borgenären får dock inte ut pengarna utan de läggs på ett räntebärande konto till dess hovrätten har meddelat det nya beslutet. Hovrättens dom kan överklagas till Högsta domstolen, men det krävs ett särskilt tillstånd av Högsta domstolen för att målet ska tas upp.

Om en domstol ändrar eller upphäver en tidigare dom kommer du få tillbaka det som utmätts.

Nedsättning

Har du blivit dömd att betala ett skadestånd och vill undvika verkställighet av en dom som inte vunnit laga kraft, kan du ställa säkerhet genom att nedsätta pengar hos oss.

Kronofogden logotyp sidfot

Du kan ringa Kronofogden på 0771-73 73 00 måndag-fredag klockan 8-18

Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-18.